Občina Rogaška Slatina Branju prijazna občina

05. 12. 2022
Občina Rogaška Slatina Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo že šesto leto zapored podelilo naziv Branju prijazna občina. Naziv si je letos prislužila tudi Občina Rogaška Slatina. Priznanje so 2. decembra v okviru odprtih vrat kulture prevzeli župan mag. Branko Kidrič, vodja oddelka za družbene dejavnosti Polona Golob Kovačič in direktorica Knjižnice Rogaška Slatina mag. Nataša Koražija.

Namen javnega natečaja za pridobitev naziva Branju prijazna občina je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine. Javni natečaj za pridobitev naziva je vsako leto objavljen na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, naziv pa se podeli na slovesnem dogodku 3. decembra, na Prešernov rojstni dan, ko praznujemo Ta veseli dan kulture.

Od leta 2017 je naziv Branju prijazna občina prejelo 57 občin. Letos ga je na novo prejelo 5 občin, poleg Rogaške Slatine še Kobarid, Metlika, Prebold in Vransko.

 

Komisija je aktivnosti Občine Rogaška Slatina, predstavljene v vlogi na natečaj Branju prijazna občin, ocenila takole:

Zavestna skrb za občane na področju umetnosti in kulture ter še posebej zavedanje pomena bralne kulture in pismenosti odlikujeta Občino Rogaška Slatina, kar izkazuje z odličnim odnosom do lokalne knjižnične dejavnosti in s podpiranjem raznovrstne kulturno-literarne ustvarjalnosti za vse generacije. Podpora javnim zavodom, društvom in posameznikom ter odprtost za regionalno, nacionalno in mednarodno sodelovanje kaže smer, ki so jo v Občini Rogaška Slatina začeli in nakazali kulturni ustvarjalci v preteklosti in jo danes razvijajo posamezni ustvarjalci ter skupine. Razveseljuje predvsem jasno razumevanje bralne kulture z vizijo za prihodnost – v smislu razvoja in povezovanja z drugimi panogami, kot je na primer turizem.

Občina Rogaška Slatina se v prijavi na razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina izkazuje kot svetel primer zavedanja pomena tako knjižnične službe kot bralne kulture in pismenosti, saj posredno ali neposredno podpira številne literarne dejavnosti - tako na ljubiteljski in lokalni ravni kot tudi na nacionalni in mednarodni. Odlikuje jo posebna skrb in pozornost do najmlajših, kjer že v vrtcih in osnovnih ter kasneje srednjih šolah otroci in mladi prejmejo prve informacije o pomenu branja in kjer imajo številne možnosti za literarno ustvarjanje ter razvoj, obenem pa je živa skrb za starejše, saj se v Pegazovem domu, kjer prebivajo starejši občani, odvijajo številne dejavnosti na področju literature in branja.

V Rogaški Slatini kot v eni izmed lokacij že 19 let poteka mednarodni Festival Pranger - edini slovenski festival posvečen izključno prevajanju leposlovja in humanistike, v okviru katerega se je razvil tudi Mali Pranger, poimenovan Ela, ki ponuja otrokom in mladim aktivno udejstvovanje pri pisanju in ustvarjanju. Ustvarjalni posamezniki in skupine oziroma društva imajo v Rogaški Slatini podporo Občine pri svojem ustvarjanju; taka primera sta Literarno društvo Sončnica ter Zavod Ljudski muzej, v okviru katerega deluje t. i. Kunsthaus, ki združuje lokalne kulturnike pri organiziranju literarnih večerov in izdaji knjig. Prav izdajanje knjig in zbornikov z lokalno in domoznansko vsebino je področje, ki ga Občina Rogaška Slatina prav tako podpira. Leto 2022 pa je še posebej pomembno, zaznamovano je namreč z 100. obletnico rojstva v Rogaški Slatini rojene mladinske pisateljice Ele Peroci, ki je izjavila: »Ne pišem za otroke, pišem otrokom in tako se z njimi pogovarjam.« Celo letošnje leto ji posvečeno na inovativen in proaktiven način - v občini so se zvrstili številni dogodki, pripravljena je celostna podoba in izdelki v ta namen, izdana je bila priložnostna znamka pri Pošti Slovenije, najbolj pomembno od vsega pa je, da so s številnimi dogodki segli čez meje svoje občine in v celotni Sloveniji uspeli otroke in odrasle opozoriti na imenitna dela Ele Peroci. Prav zaradi Ele Peroci je bila Rogaška Slatina izbrana in povabljena kot mesto v gosteh na letošnjem 38. Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani, saj so jo organizatorji sejma prepoznali kot tisto občino, ki ji je mar za kulturo in ki je zaznala pomembnost svoje rojakinje v literarnem prostoru.

Zaradi tega in vsega naštetega, komisija za podelitev naziva Branju prijazna občina prepoznava Občino Rogaška Slatina kot zgled dobrega delovanja na področju bralne kulture, zato ji zasluženo pripada naziv Branju prijazna občina.

Zaradi tega in vsega naštetega, komisija za podelitev naziva Branju prijazna občina prepoznava Občino Rogaška Slatina kot zgled dobrega delovanja na področju bralne kulture, zato ji zasluženo pripada naziv Branju prijazna občina.

Županja in župani občin, ki so v letošnjem letu prejeli naziv Branju prijazna občina s predsednico Združenja splošnih knjižnic gospo Vesno Horžen