Poziv k zatiranju ambrozije

24. 08. 2023
Poziv k zatiranju ambrozije

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je ena najbolj alergenih rastlin, velike težave povzroča pri občutljivih ljudeh zaradi inhalacijskih alergij oziroma senenih nahodov.  

Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin in Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia so imetniki zemljišč (lastniki, upravljalci, najemniki) dolžni ambrozijo odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njen nadzemni del tako, da se več ne obraste in ne cveti, ter redno opazovati rastišče do konca meseca septembra. 

Ambrozija je predvsem plevel zapuščenih, neobdelanih površin. Največ je najdemo ob cestah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih njivah, travnikih itd. Pojavlja se tudi kot plevel v okopavinah (sladkorna pesa, krompir, koruza). 


Ustrezne metode odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia so:

  • puljenje,
  • košnja/rezanje. Če so rastline že zacvetele, jih ne kosite, ker boste s tem še bolj razširili pelod ali semena.
  • mulčenje,
  • brananje in okopavanje,
  • oranje,
  • kemično zatiranje s herbicidi. Herbicide lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju!


Necvetoče rastline se lahko odloži na kompost ali v zabojnike za organske odpadke. Že cvetoče rastline je treba uničiti tako, da preprečimo nastanek semena oziroma njegove kalitve – sežgati.

 

Pozivamo vse lastnike površin, ki imate zemljišča poraščena z ambrozijo, da zemljišča pokosite ali uničite ambrozijo na drugi mehanski ali kemični način. Z enostavnimi ukrepi lahko tudi sami veliko naredimo za svoje zdravje in zdravje sokrajanov.

Pri odstranjevanju je za zaščito pred draženjem kože treba uporabiti rokavice in oblačila, ki pokrijejo celotno telo – če odstranjevanje poteka med sezono cvetenja, je treba uporabiti tudi masko in očala za zaščito pred cvetnim prahom. Cvetoče rastline je bolje odstranjevati popoldne, saj se cvetni prah v glavnem sprošča zjutraj.