Varna pot v šolo

28. 08. 2023
Varna pot v šolo

Ob začetku novega šolskega leta tudi letos, s sodelovanjem Policijske postaje Rogaška Slatina, ZŠAM Rogaška Slatina ter Svetom in preventivo in vzgojo v šolskem prometu Občine Rogaška Slatina pripravljamo preventivne prometne  akcije, s katerimi želimo zagotoviti še večjo varnost otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu.

 

Da bo prvi šolski dan za naše najmlajše udeležence varen in sproščen je Medobčinski inšpektorat in redarstvo obči Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje s pripravami na novo šolsko leto pričel že poleti, ko je v okolici šol in vrtcev na območju občine preveril stanje prometne signalizacije ter v sklopu preventivnih aktivnosti voznike opozarjal na morebitne kršitve, predvsem prehitro vožnjo.

 

Za varnost naših otrok smo odgovorni vsi, zato jih z lastnim zgledom naučimo varnega ravnanja in vedenja v prometu.

 

Bodite še pazljivejši v prometu ob šolskih poteh, na katerih boste ob začetku šolskega leta srečevali številne prostovoljce, ki pomagajo učencem prebroditi prve prometne zanke.