Varno v šolo

29. 08. 2023
Varno v šolo

Včeraj se je začela nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki traja do 8. septembra. Koordinira jo Agencija za varnost prometa, ki skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Zavodom RS za šolstvo, osnovnimi šolami, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Inštitutom za politike prostora, društvi upokojencev in drugimi nevladnimi organizacijami izvaja številne aktivnosti za večjo prometno varnost otrok.

Letošnji slogan ob začetku šolskega leta 2023/24 nosi plemenito sporočilo "Srce prometne varnosti smo vsi". Osredotoča se na povezovanje skupnosti ‒ učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu - skozi simbol srca, ki simbolizira skrb in varnost. Tudi v luči nedavnih poplav in obnove po njih je pomen povezovanja skupnosti in prizadevanj, da bodo lahko vsi otroci na šolskih poteh varni, še toliko bolj izpostavljen. Sporočilo glede varnosti otrok bo odmevalo vse leto, ne le na prvi šolski dan. Z njim želita Agencija za varnost prometa in Policija s partnerji voznike in druge udeležence v prometu spomniti na pomembnost njihove vloge pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo, na obšolske aktivnosti, domov, k prijateljem, torej na vseh poteh, vse leto. Le z odgovorno in strpno udeležbo v prometu otrokom lahko zagotavljamo varnost na njihovih poteh.

Ob začetku šolskega leta bodo za varnost na šolskih poteh na območju občine Rogaška Slatina tradicionalno skrbeli člani ZŠAM Rogaška Slatina, policisti Policijske postaje Rogaška Slatina in medobčinski redarji. Akcija Varna pot v šolo bo potekala na prvi šolski dan, v petek, 1. septembra, in ves naslednji teden do petka, 8. septembra. Sodelujoči v akciji bodo učencem in drugim udeležencem pomagali pri varnem prečkanju ceste in usmerjali voznike pri vožnji in parkiranju v bližini šol in vrtcev.

Voznike osebnih in motornih vozil prosimo, da so ob začetku šolskega leta posebej pazljivi in pozorni na šolarje, posebej najmlajše, ki so v prometu slabše vidni in težko predvidijo nevarne situacije v prometu.