Odstranjevanje zarasti na Meteorološki postaji Rogaška Slatina

09. 02. 2024
Odstranjevanje zarasti na Meteorološki postaji Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je v letu 2011 na Ivanovem hribu na nepremičnini, parc.št. 287/53 k.o. Rogaška Slatina,  Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Agenciji Republike Slovenije za okolje podelila služnost za postavitev Meteorološke postaje Rogaška Slatina. Postaja zagotavlja dnevno odčitavanje podatkov o vremenskih razmerah na območju občine, ki jih agencija tudi dnevno objavlja in obdeluje.

 

Prirast drevja v okolici merilnega mesta zaradi osenčenja in toka vetra vpliva na točnost meritev, zato bomo v prihodnjih dneh, ob sodelovanju Zavoda za gozdove, pristopili k odstranitvi delov zarasti, kot ga je predlagala  Agenciji Republike Slovenije za okolje. Teren visi proti daljnovodu, kar nakazuje na zahtevno podiranje.

 

S tem pozivom tudi obveščamo sosede oz. uporabnike tega dela nepremičnine v lasti občine, da lahko drevje, ki so ga sami zasadili pravočasno in na svoje stroške odstranijo, sicer ga bo odstranil pooblaščeni izvajalec.

 

Označeni deli, predvideni za odstranitev