Svetovni dan voda

22. 03. 2024
Svetovni dan voda

Svetovni dan voda obeležujemo vsako leto 22. marca, od leta 1992, ko je bil izbran na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem mestu Rio de Janeiru. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.    

 

Letošnja osrednja tema se glasi: »Voda za mir« Ustvari valovanje pozitivnih sprememb – za premagovanje naših skupnih izzivov in za blaginjo vseh.

 

Svetovni dan voda 2024 je posvečen pitni vodi kot viru, ki lahko ustvari mir ali sproži konflikt. Ko je pitne vode malo ali je onesnažena ali ko imajo ljudje do nje otežen dostop ali ga sploh nimajo, lahko pride do naraščanja napetosti med skupnostmi in državami. S sodelovanjem lahko uravnotežimo potrebe po vodi, ki so skupne vsem ljudem, in s tem prispevamo k svetovnemu miru.

 

Več kot 3 milijarde ljudi je odvisnih od vode, ki  prehaja državne meje. Vendar je zgolj 24 držav med seboj sklenilo sporazume o sodelovanju za vodo, ki si jo delijo.

 

Blaginja in mir sta odvisna od vode. Čutimo vse več vpliva podnebnih sprememb, države se trudijo obvladovati množične migracije in politične nemire, prav tako pa narašča število svetovnega prebivalstva, zato je nujno, da se  združimo v prizadevanjih za zaščito in ohranjanje našega najdragocenejšega vira – tako znotraj držav, kot med državami.

 

Voda nas lahko združi in vodi do izhoda iz krize. Pravično upravljanje z vodnimi viri pozitivno vpliva na javno zdravje in blaginjo vseh ljudi, prehranske ter energetske sisteme, gospodarsko uspešnost in ščiti naravo.

 

Ko se združimo v cilju za doseganje dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve, spodbudimo valovanje pozitivnih sprememb, s tem pa ustvarjamo harmonijo, blaginjo in krepimo sposobnost premagovanja naših skupnih izzivov.

 

Pitna voda ni le naravni vir, ki ga izkoriščamo in zanj tekmujemo, ampak je človekova pravica, ki je neločljivo povezana z vsemi vidiki življenja.

 

Letošnji svetovni dan voda je odlična priložnost, da nas voda poveže in vodi do miru, s čimer bomo skupaj postavili temelje za stabilnejšo in svetlejšo prihodnost.