Pričetek del rekonstrukcije cestnega priključka v Zagaju

08. 05. 2024
Pričetek del rekonstrukcije cestnega priključka v Zagaju

Občina Rogaška Slatina je pristopila k ureditvi cestnega priključka javne poti JP 857251 (Zagaj-G2 107), ki naselje Zagaj povezuje z obvoznico. Z razširitvijo priključka se bo izboljšala preglednost, ustrezni vzdolžni sklonI in horizontalni elementi (zavijalni radiji), ki bodo poslej omogočali srečevanje dveh osebnih vozil na priključku. Dolžina ureditve priključnega kraka znaša približno 30 m.

 

Dela se bodo izvajala maja in junija 2024.

 

Izbrani izvajalec del je VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.o.o..

 

V času ureditve bodo možne kratkotrajne popolne zapore. Zaradi sprememb prometnega režima občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo v času izvajanja del.

 

Hvala za razumevanje in varno vožnjo!