Projekt RUNE

05. 07. 2024
Projekt RUNE

Na območju občine Rogaška Slatina se je začela gradnja optične infrastrukture, ki jo v sklopu projekta RUNE gradi podjetje RUNE Enia. Prvi uporabniki so že priključeni na omrežje.

Projekt RUNE je zasebna investicija, ki jo financira zasebni sklad CEBF – Connecting Europe Broadband Found. Namen projekta je zagotoviti optično infrastrukturo prebivalcem podeželskih območij in jim s tem omogočiti dostop do internetne povezave z visoko hitrostjo, ki prinaša številne prednosti - od stabilne do zanesljive internetne povezave.

Vključenost naslova v projekt RUNE lahko preverite na spletni strani www.ruralnetwork.eu, kjer lahko priključek tudi naročite. Od 1. 4. 2024 cena za izgradnjo priključka znaša 250 evrov z DDV za fizične in 278,54 evra z DDV za pravne osebe. Znesek lahko krije tudi izbrani ponudnik storitev, podrobnosti o tem pa morate preveriti pri njih.

Občina Rogaška Slatina ni sofinancer prej opisanega projekta, zato se za več informacij o projektu RUNE in naročilu priključka obrnete na Center za pomoč uporabnikom. Ta je na voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro na telefonski številki +386 (1) 235 15 30 ali na e-naslovu .

Vse informacije so na voljo tudi na spletni strani www.ruralnetwork.eu.