Akcijski načrt spopadanja s posledicami krize COVID - 19 za lokalne turistične ponudnike Turistične destinacije Rogaška Slatina

15. 05. 2020
Akcijski načrt spopadanja s posledicami krize COVID - 19 za lokalne turistične ponudnike Turistične destinacije Rogaška Slatina

                                                                                                                                                                    1. UVOD

Spoštovani,

v zadnjem času postaja očitno, da je situacija, ki jo je prinesla pandemija COVID - 19 nekaj novega, nekaj, kar bo lahko v prihodnjih mesecih bistveno vplivalo na turizem v turistični destinaciji Rogaška Slatina. S sprejeto Strategijo razvoja in trženja turizma v turistični destinaciji Rogaška Slatina za obdobje 2020-2027 (https://www.rogaska-slatina.si/media/1375/strategija-razvoja-turizma-rogaska-slatina-2020-2027-finalna-verzija2019.pdf)  v lanskem letu (torej pred epidemijo) smo postavili temelje razmišljanja za v prihodnje, ki jih bomo z akcijskim načrtom skušali začasno  deloma prilagoditi, predvsem za lokalne ponudnike.

Kljub temu, da je spopadanje z virusom zahtevno, zdravstveno, politično, socialno in gospodarsko vprašanje, ima vedno isti zaključek – proti virusu in njegovim posledicam se lahko borimo le skupaj. Po naši oceni je kriza lahko tudi odlična poslovna priložnost za lokalne turistične ponudnike, saj bodo ljudje predvidoma v prihodnjih mesecih bistveno več ostajali doma in se prilagajali lokalni turistični ponudbi. Naša zgodba temelji na vodi, zdaj je čas, da ponovno izkoristimo to prednost. Obiskovalcu lahko  omogočimo nepozabno izkušnjo doživljanja, odkrivanja in spoznavanja edinstvenega lokalnega okolja.

Vsekakor je zdaj pravi čas za nove vsebine, strateško razmišljanje, za prenovo oglaševalskih  vsebin, spremembe in iskanje novih trženjskih poti za prihodnost. 

Od začetka izbruha epidemije v občinski upravi spremljamo  potek dogodkov, in tudi strokovne smernice, priporočila, webseminarje in ostale vsebine, ki so nam do sedaj omogočile, da smo si ustvarili bazo znanja in podatkov na turističnem področju, ki vam ga lahko posredujemo v strnjeni obliki.

Zdaj je prava priložnost, da destinacijo Rogaška Slatina skupaj spravimo v načrtovane tirnice butičnega, zelenega turizma, usmerjenega k individualnemu gostu in prilagojenega potrebam zahtevnejših gostov.

Ne glede na to, da je situacija dinamična in hitro spremenljiva, smo zbrali podatke, ki vam lahko pomagajo pri oblikovanju vaše strategije za prihodnost kot tudi smernice za sprotno delovanje.  Trenutna predvidevanja o trajanju posledic trenutne krize na turizem so med šestimi in 16 meseci, zato je zdaj čas, da skupaj pripravimo načrt delovanja. Iskanje rešitev za čimprejšnji in varen zagon turistične dejavnosti bo lažji, če bomo izmenjevali znanja in informacije.

Kot veste, je turizem je hitro odzivna panoga, ki velikokrat spreminja svoje poslovne modele v skladu s trenutnimi trendi, zato bo novo zdravstveno realnost morda sprejel lažje kot druge gospodarske panoge in se ji morda tudi hitreje prilagodil. Gre pa tudi za panogo oz. gospodarsko dejavnost, ki bo/je zaradi  pandemije še posebej prizadeta. Pesimistične napovedi ocenjujejo, da bo prišlo do sprememb v potovalnih navadah potrošnikov. Zdaj je čas, da se obrestuje vlaganje v odnose, ki ste jih skozi pretekla leta gradili s svojimi domačimi gosti in ostalimi deležniki v lokalnem okolju.

Kmalu lahko pričakujemo obdobje postopnega zagona turistične dejavnosti, ki pa bo vsaj še nekaj časa v znamenju predpisanih varnostnih ukrepov. Še naprej bomo spremljali ukrepe in navodila ter vas o njih obveščali kot destinacija.

Stopiti moramo skupaj in prepričati turiste, da v Rogaški Slatini vidijo tisto, kar vidimo mi – mirno naravno okolje, kjer lahko gost uživa v izjemni gastronomski ponudbi in številnih individualnih aktivnostih. Naša razvojna prednost v tem trenutku bo ravno to, da nismo prenaseljeni in da lahko gostu omogočimo mirno, varno preživljanje časa.

Veliko gostov bo letos, po naših predvidevanjih, dopustovalo bližje doma zaradi strahu pred boleznijo, odpovedmi letov in rezervacij ter zaradi bojazni, da bi se ob ponovnem razmahu epidemije ne mogli vrniti domov. Česar si turisti trenutno najbolj želijo, sta mir in varnost, tu pa sta dosegljivi blizu. 

2. UKREPI V ZVEZI Z ZAJEZITVAMI POSLEDIC EPIDEMIJE NA PODROČJU TURIZMA

Še predno preletite spodaj nanizane ukrepe, vas vabimo vas k spremljanju aktualnih informacij in razpisov na spletni strani Slovenske turistične organizacije https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/vse-o-sto.

V občinskih strokovnih službah spremljamo delo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zvezi s konstituiranjem Strokovnega sveta za turizem in Protikorona paketa 3 – za vse informacije smo ves čas na voljo. V kolikor se želite povezati z JZ RA Sotla glede informacij o načrtovanih razpisih LAS, nas lahko kontaktirate oz. obiščete njihovo spletno stran http://www.ra-sotla.si/.

TIC je na današnji dan še zaprt za stranke, Pivnica začne obratovati 1.6.2020.

3. KAKO USMERITI OGLAŠEVANJE

Mnenja strokovnjakov so deljena. Vsekakor je potrebno biti prisoten na trgu tudi v času krize. Gostom je smiselno omogočiti in olajšati postopek odpovedi obstoječih rezervacij. Če ste odločili spregledati ali zanemariti skrbi vaših strank, bi jim s tem sporočali, da vam zanje ni mar, kar bi vam lahko povzročilo bolj dolgotrajno škodo kot COVID-19. Dolgoročno najbolj pomembno je prav mnenje vaših gostov. Občina Rogaška Slatina in JZ za turizem in kulturo pripravljata katalog nabora lokalnih ponudnikov za na spletno stran. Sproti vas bomo obveščali o poteku promocijskih akcij in obiskov sejmov. Občina Rogaška Slatina vam ponuja vso foto dokumentacijo, ki smo jo posneli v reklamnih akcijah, da jo lahko uporabite pri komuniciranju z gosti.

Poudarjati  je potrebno, Rogaška Slatina ni destinacija masovnega turizma, da v naših hotelih v vseh zasebnih namestitvah veljajo vsi sprejeti standardi varnosti in preventive. Potencialnim obiskovalcem je potrebno  predstaviti celotno ponudbo, od specialističnega zdravstva, aktivnosti v naravi, odličnih sprehajalnih in kolesarskih poti, doživetij v destinaciji in v sosednjih destinacijah (zavarovano biosferno območje Obsotelja in Kozjanskega), ki jih lahko ponudimo posameznikom in manjšim skupinam.

4. LOKALNI TURISTIČNI VODNIKI

Na Občini Rogaška Slatina in JZ za turizem in kulturo smo vam na voljo za dogovor o izvedbi lokalnih vodenj in za vse druge informacije, ki jih potrebujete v pripravah na sezono. Mag. Saša Kopinč, v.d. direktorja JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina  je dosegljiv na elektronskem naslovu sasa.kopinc@turizem-rogaska.si  ali tel. št. 031 345 698; Simona Dobnik, Vodja oddelka za gospodarstvo na Občini Rogaška Slatina pa je dosegljiva na elektronskem naslovu simona.dobnik@rogaska-slatina.si ali tel. št. 03 81 81 716.

5. GRADITE SVOJO PREPOZNAVNO ZNAMKO

Namenite več pozornosti komunikaciji z gosti, uporabite vse razpoložljive komunikacijske kanale. Poskrbite za hitro odzivnost na morebitna vprašanja in komentarje gostov. Stik z (obstoječim in potencialnim) gostom prek družbenih omrežij je v tem trenutku bistven.

Komunicirajte! Bodite proaktivni in oblikujete vsebine, s katerimi boste nagovarjali goste tako, da boste izkazali razumevanje do njihove zaskrbljenosti in hkrati vzdrževali stik z njimi, kajti prav ta bo ključen pri njihovi odločitvi kje dopustovati po koncu krize. Pomislite, kaj lahko gostom ponudite v smislu drobnih pozornosti ali dodatnih uslug, ki niso vštete v ceno. Bodite razumevajoči in prilagodljivi, saj boste s tem gradili dober odnos s strankami. Tudi če tokrat odpovedo obstoječo rezervacijo, si bodo vsekakor zapomnili vaš pozitiven odnos do njih in se vrnili k vam, ko bo mogoče.

Seznanjajte goste z novostmi, ki se pripravljajo v Rogaški Slatini (obnovljena Palčkova hišica, NCS Sotla, nove klopi za posedanje v najlepšem evropskem parku) in jih napotite na spletno stran JZ za turizem in kulturo, https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/ kjer lahko odkrijejo številne zanimivosti v bližnji in daljni okolici.

6. POKAŽITE RAZUMEVANJE DO SVOJIH STALNIH GOSTOV

Izkoristite prednosti družbenih omrežij. Poudarite, da ste na voljo za vprašanja in zagotovite hitro odzivnost na vsa vprašanja in komentarje. Ne pozabite, ljudje imajo v tem času več časa za družbena omrežja in za načrtovanje, kam se bodo odpravili po koncu epidemije.  

7. PROMOVIRAJTE LOKALNI TURIZEM IN POMAGAJTE SVOJI SKUPNOSTI

Ne pozabite na domače goste destinacije in razmislite o produktih, ki jih lahko razvijete zanje (pikniki v naravi, dostava hrane na dom, pijače, vinska tura, pohodi z nabiranjem zelišč in kulinarično delavnico…). Sodelujte z ostalimi lokalnimi ponudniki in se med sabo povezujte. Nemalo ljudi bo verjetno  iz strahu pred potovanji to sezono ostalo doma. Spodbujajte domačine k odkrivanju destinacije.

8. POVEŽITE SE Z DRUGIMI LOKALNIMI PONUDNIKI, TUDI NA ŠIRŠEM PODROČJU

Skupaj smo močnejši, to je epidemija zagotovo pokazala. Povežite se med seboj: najdite skupne točke, izmenjujte izkušnje, ustvarjajte skupne produkte, združite ponudbo. Odlični turistični ponudniki so tudi znotraj Obsotelja in Kozjanskega, pokažimo svetu svoje neprecenljive naravne vire.

9. PRISTOPITE K NAČRTOVANJU SEZONE 2021

Ponovni zagon turističnega gospodarstva bo seveda odvisen od epidemiološke slike in soglasja zdravstvene stroke, vsekakor pa spremljajte ukrepe NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 za posamezne vrste dejavnosti (bodite pozorni tudi na higienska priporočila).

Ta del promocije je tisti, ki lahko že letos bolj suvereno nagovarja tudi tuje trge. Tujim gostom ponudite rezervacije za prihodnje leto. Dopust marsikdo, posebno v tem času, načrtuje veliko časa vnaprej. Vključite ponudbo novih paketov, nudite namige o ostali ponudbi v destinaciji. Če vam primanjkuje informacij za vsebine, se obrnite na nas, radi bomo pomagali. Pri načrtovanju prihodnje sezone izpostavite naše razvojne prednosti  in se povežite s ponudniki kulinarične, vinske ponudbe ter lokalne proizvajalce, četudi to morebiti ni vaša primarna dejavnost. Tisti, ki tovrstno ponudbo imate, se povežite med sabo in oblikujte skupne produkte. Izkoristite čas krize za pripravo bogatih vsebin (zgodbe, blogi, video in foto), ki bodo potencialnim gostom predstavile raznolikost naše  ponudbe. Ustvarite vsebine, ki bodo navdušile, navdahnile in zabavale posameznike, ki trenutno lahko le raziskujejo turistično ponudbo za prihodnje leto. Ponudite jim vsebine, ki jim bodo čim bolj olajšale načrtovanje dopusta po preživeti  epidemiji in krasne fotografije, ki jih bodo lahko pokazali prijateljem preko družbenih omrežij.

10. DAJTE POUDAREK NA INDIVIDUALNA DOŽIVETJA, ZNAČILNA ZA NAŠO TURISTIČNO DESTINACIJO, PRILAGOJENA PRIČAKOVANJU GOSTA

Zdaj je priložnost za Rogaško Slatino, da se, kot izhaja tudi iz sprejete strategije razvoja turizma, kot destinacija preusmeri v bolj individualizirano ponudbo, ponudbo za manjše skupine, pare, celo posameznike. Kot destinacija potrebujemo več tovrstne ponudbe, ki pa naj ima tudi temu primerno ceno. Poskušajte oblikovati produkte, ki vam bodo omogočali, da se vsem gostom čim bolj individualno posvetite. Tudi tukaj je bistven vidik sodelovanje z ostalimi ponudniki na območju občine, ki vam lahko omogoči oblikovanje celovitega individualnega doživetja za še tako zahtevnega gosta. Če potrebujete povezavo za obisk Kaktejnika, Gozdnih poti na Boču, Vodne poti, Steklarske poti ali dogovor o nastanitvah v manjših objektih se vsekakor obrnite na v.d. direktorja JZ za turizem ali Simono Dobnik, Podsekretarko. Povežite se s ponudniki lokalne hrane, ki so dostopni na povezavi https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/novice/9265-delujmo-samozascitno-zmanjsajmo-stevilo-obiskov-trgovin-z-zivili.

Pri oblikovanju novih produktov in strategiji nagovarjanja gostov naj vam bodo v pomoč smernice trženja destinacije, dostopne na spletni strani www.visit-rogaska in druge informacije, vključno s prenovljeno celostno grafično podobo destinacije.

Ob sprostitvi osamitvenih ukrepov lahko dnevno pričakujete tudi dnevno sveže nove informacije  in skupne delavnice, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

 

Do takrat pa optimistično načrtujmo sveže poglavje lokalne ponudbe našega turizma!

 

Ostanimo zdravi.

 

Številka: 322-0007/2020

Rogaška Slatina, 11.5.2020

 

 

Simona Dobnik                                                                                               mag. Saša Kopinč

Podsekretarka                                                                                                    v.d. direktorja

 

 

Posredovano:

- lokalnim ponudnikom turističnih storitev, po e pošti,

Objavljeno: 

- spletna stran občine,

- spletna stran JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.