Objava namere o sklenitvi menjalne pogodbe, k.o. Drevenik

15. 05. 2020

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu z 2. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina objavlja

 

Namero o sklenitvi menjalne pogodbe

 

Občina Rogaška Slatina bo, na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne  25.10.2019 pristopila k sklenitvi menjalne pogodbe s solastniki Bratuša/Weiss. Občina Rogaška Slatina bo - po poteku objave namere -  zamenjala nepremičnino v lasti občine, parc.št. 1235/2 k.o. 1165 za nepremičnine, parc.št. 1/4, 1/6, 2/2 in 2/4 k.o. 1165.

 

Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra št. 7113-0029/2029 z dne 26.3.2020 je postala dokončna dne 10.4.2020.

 

Namera o sklenitvi menjalne pogodbe se objavi na spletni strani Občine Rogaška Slatina in traja 20 dni. 

 

Številka: 7113-0029/2029

Datum: 15.5.2020

 

 

Občina Rogaška Slatina