Obvestilo o zaključenem javnem razpisu zaradi porabe sredstev

12. 06. 2020

 

Občina Rogaška Slatina je zaključila javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk na območju Občine Rogaške Slatine v letu 2020.

 

Javni razpis, ki ga je občina objavila dne 31. 01. 2020, se zaradi porabe sredstev zaključi. Vse prispele vloge po 11. 6. 2020 bodo vrnjene pošiljateljem.