Obvestilo Kmetijsko gozdarske zbornice o izvedbi volitev v organe KGZ

23. 06. 2020

KGZ je  v mesecu maju načrtovala izvedbo 6. volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Ker zaradi razglašene epidemije COVID-19 izvedba volitev ni bila mogoča, seznanjajo, da bodo volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije izvedli v jesenskem času.

 

Volitve v organe KGZS potekajo v dveh volilnih skupinah (v skupini fizičnih oseb in v skupini pravnih oseb) in sicer v trinajstih volilnih enotah, ki so hkrati tudi območne enote KGZS (Nova Gorica, Koper, Kranj, Ljubljana, Kočevje, Postojna, Novo mesto, Brežice, Celje, Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec in Murska Sobota).

 

Glasovanje v prvi volilni skupini - fizične osebe poteka po sistemu volitev v Državni zbor RS, kar pomeni, da bodo člani KGZS z volilno pravico, v nedeljo, 4. oktobra 2020, od 7. do 19. ure, lahko oddali svoj glas na približno 260 voliščih po vsej Sloveniji.

 

V skupini pravnih oseb se voli po t. i. elektorskem sistemu in vsaka članica KGZS - pravna oseba lahko določi svojega predstavnika, ki bo v njenem imenu 30. 9.2020 oddal svoj glas na enem od trinajstih volišč.