Obvestilo o končanem javnem natečaju

03. 07. 2020

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta Vodja Oddelka za okolje in prostor v občinski upravi občine Rogaška Slatina, ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 1.6.2020 in Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave NV01971 izbrana kandidatka.

 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva natečajnega postopka.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko pridobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.