Objava namere o sklenitvi dveh neposrednih prodajnih pogodb

06. 07. 2020

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina objavlja

 

Namero o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb

 

Občina Rogaška Slatina bo, na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 1.7.2020 pristopila k sklenitvi dveh neposrednih kupoprodajnih pogodb:

  • v k.o. Rogaška Slatina

z lastniki gradbene parcele stanovanjskega objekta na naslovu Šlandrova ulica 40, Rogaška Slatina (zaokrožitev gradbene parcele). Občina Rogaška Slatina (upravljalec nepremičnine) bo - po poteku objave namere -  za ceno 310,00 EUR prodala nepremičnino, parc.št. 558/5 k.o. 2635 Rogaška Slatina v izmeri 15 m2. Nepremičnina ni obremenjena.

  • v k.o. Rjavica

z lastnico nezazidanih stavbnih zemljišč v neposredni bližini nepremičnine, parc.št. 133/13 k.o. Rjavica  (zaokrožitev zemljišč, namenjenih za gradnjo). Občina Rogaška Slatina (upravljalec nepremičnine) bo - po poteku objave namere -  za ceno 330,00 EUR prodala solastni delež na nepremičnini, parc.št. 133/12 k.o. Rjavica.

 

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 

Nameri o sklenitvi  neposredne prodajne pogodbe se objavita  na spletni strani Občine Rogaška Slatina in trajata 20 dni. Za več informacij je javna uslužbenka Petra Gašparić dosegljiva na tel. 03818715 ali e mailu petra.gasparic@rogaska-slatina.si

 

 

Številka: 0320-0006/2020

Datum: 6.7.2020

 

Občina Rogaška Slatina