Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022

26. 03. 2021

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je dne 26.2.2021 (popravek z dne 11.3.2021) objavila

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

 

Občina Rogaška Slatina zagotavlja proračunska sredstva za podporo projektu, ki omogoča za delodajalce ugodnejšo shemo financiranja štipendij. 

 

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2021.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. www.rasr.si

 

Dodatne informacije:

 

- na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in sabina.selekar@rasr.si in na telefonski številki 03 589 40 94.

 

Povezava do aktualnih razpisov: http://www.rasr.si/si/razpisi/2021/03/727-Aktualni-razpisi