Izveden žreb vrstnega reda organizatorjev volilne kampanje na brezplačnih plakatnih mestih v lasti občine

08. 05. 2024

Na podlagi dne 17. 3. 2024 objavljenih Pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina za volitve v Evropski parlament 2024 

 

in 6.5.2024 objavljenih Pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina za razpisane posvetovalne referendume 2024 

 

je bil dne 8.5.2024 ob 12. uri na sedežu Občine Rogaška Slatina v prisotnosti članov komisije: Petra Gašparić, Jožica Podgoršek in Valerija Šket izžreban vrstni red plakatiranja na plakatnih stebrih izmed prispelih vlog organizatorjev volilne kampanje za volitve v Evropski parlament 2024. Plakati organizatorjev volilne kampanje se bodo lepili v naslednjem vrstnem redu, začenši zgoraj levo: 

 

1. VESNA - zelena stranka

2. N.Si Nova Slovenija Krščanski demokrati

3. DOBRA DRŽAVA

4. SD

5. Stranka Resni.ca

6. Levica

7. Piratska stranka Slovenije

8. Gibanje SVOBODA

9.  SLS, Slovenska ljudska stranka

10. NIČ OD TEGA

 

Vlog za brezplačno plakatiranje za referendumske kampanje do dne 8.5.2024 ni evidentiranih, zato se žreb za referendumsko plakatiranje ne izvede. Kasneje prispele vloge se nalepljajo po datumu prispetja vlog, glede na preostala razpoložljiva mesta na javno objavljenih plakatnih stebrih. Plakatiranje zagotavlja pooblaščeni plakater, za organizatorje volilne in referendumske kampanje brezplačno.