Objava razpisa o javnem zbiranju ponudb

25. 07. 2018

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis o javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin.

Predmet prodaje: 

  1. Nezazidano stavbno zemljišče, nepremičnina v izmeri 600 m2, katastrska občina 2635 ROGAŠKA SLATINA parcela 278/33 (ID 6813165).

    Rok za oddajo ponudbe za nakup nepremičnine, parc.št. 278/33 k.o. 2635, je 29.8.2018 do 11. ure.

 

  1. Nezazidano stavbno zemljišče, nepremičnina v izmeri 1442 m2, katastrska občina 2635 ROGAŠKA SLATINA parcela 1141/2 (ID 759834).

    Rok za oddajo ponudbe za nakup nepremičnine, parc.št. 1141/2 k.o. 2635, je 29.8.2018 do 11. ure.