Javno naznanilo za javno predstavitev načrta zaščite in reševanja

22. 02. 2018

Občina v skladu s 4. odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in 2.odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, objavlja: Javno naznanilo.

Občina Rogaška Slatina v skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS in 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, objavlja:

 

Javno naznanilo za javno predstavitev:

 Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije

nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogaška Slatina verzija 1.0.

 

Javna objava se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogaška Slatina – ver. 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Rogaška Slatina, od 22.02.2018 do 22.03.2018. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni tajnika občine, g. Marjana Čuješa, v stavbi Občinske uprave Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina. Zainteresirani javnosti je načrt zaščite in reševanja na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure.

 

Zaželena je predhodna najava za vpogled na telefon št. 03/81 81 714 (Marjan Čuješ)

 

Dokument: 

 

 

 

Župan

mag. Branko Kidrič