Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 2018

24. 01. 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN za stanovanjske objekte na območju Občine Rogaška Slatina, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.