Podaljšanje roka javne razgrnitve osnutka sprememb splošnega akta

06. 02. 2020

Rok se podaljšuje do 17. februarja 2020.

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in pravne osebe, da se trajanje javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja (staro mizarstvo), ki poteka od 13. januarja 2020 podaljšuje do 17. februarja 2020.  

Osnutek je javno razgrnjen v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.