Sprejeti nujni prilagoditveni ukrepi v zvezi z epidemijo

15. 03. 2020
Sprejeti nujni prilagoditveni ukrepi v zvezi z epidemijo

Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina in župan, mag. Branko Kidrič so dne 15.3.2020 v dopoldanskih urah izvedli sestanek v zvezi s spremljanjem epidemiološke situacije na območju Občine Rogaška Slatina.

 

Dejstvo je, da lahko korona virus ustavimo edino z lastnim odgovornim vedenjem, zato smo pristojne službe sprejele ukrepe, ki za nekaj časa ustavljajo družbeno in družabno življenje.

 

Zaradi začasne nujne vzpostavitve socialne distance, so bodo z dnem 16.3.2020 uvedli naslednji smiselni prilagoditveni ukrepi:

 

Posebno pozornost se nameni starejšim občanom in občankam, ki nimajo bližnjih ali socialne mreže, zanje se vzpostavi SOS telefon 041 372 298.

 

Občane se pozove, da so v svoji bližini pozorni na ranljive posameznike in jim skušajo pomagati, oz. o zaznani stiski sočloveka obvestijo pristojne službe. Pozove se k organizaciji prostovoljstva, preko Karitas in Rdečega križa.

 

Občane se ponovno pozove k upoštevanju pravila Nujne poti (iz službe naravnost domov, po hrano in zdravila pošiljajte zdrave osebe, nobene potrebe ni, da v trgovine odhajate vsakodnevno). Samoizolacija je ključna. Dajmo prednost socialnemu kapitalu pred kapitalom! Zmaga je odvisna od vsakega izmed nas!

 

Posebno pozornost se nameni staršem otrok, ki so dolžni delati zaradi obvladovanja epidemije. Varstvo dogovarjajo neposredno z institucijo, v katero je otrok vključen, v nujnih primerih je zaradi lažje koordinacije stikov na voljo SOS telefon 041 372 298.

 

Začasno se zapre Mestna tržnica ter javne sanitarije. Preskrba s hrano za občane je in bo zagotovljena, v kolikor bi se stanje spremenilo, bo Občina Rogaška Slatina organizirala samopreskrbno verigo.

 

Začasno je odpovedan prevoz za starejše občane, ki se je izvajal tedensko, ob sredah.

 

Začasno se zapre otroško igrišče pri Parkirni hiši Janina, prepove se uporaba vseh javnih športnih površin, vključno z zunanjim fitnesom za starejše.

 

Začasno bo zaprt Center ponovne uporabe in Zbirni center Tuncovec. Nujna vzdrževalna dela na vodovodu, vključno s kontrolo kakovosti pitne vode bodo potekala nemoteno. Redni odvoz komunalnih odpadkov bo zagotovljen.

 

Javni uslužbenci, zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, bodo v ustrezni zaščitni opremi tudi v prihodnje nudili podporo institucijam, ki izvajajo ukrepe na področju omejevanja širjenja epidemije.

 

Gospodarske subjekte na območju občine se ponovno pozove k družbeno odgovornemu ravnanju in takojšnjemu zaprtju vseh lokalov, kjer se sočasno zbira več ljudi.

 

Nujna zobozdravstvena in oftomološka služba sta organizirani, informacije so dostopne na spletni strani https://www.zd-smarje.si/.

 

Tudi ožji deli občine, MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan začasno ne poslujejo s strankami. Za nujne zadeve se lahko krajani obrnejo na predsednike krajevnih skupnosti: mag. Andrejka Flucher, predsednica MKS Rogaška Slatina, GSM 031 612 015, Marija Čakš, predsednica KS Kostrivnica, GSM 041 418 822, Štefan Ferčec, predsednik KS Sv. Florijan, GSM 031585 878.

 

Ob nastali situaciji lahko posamezniki doživljate občutke tesnobe in strahu. Organizirani so telefoni za pomoč v stiski: 01 520 99 00 Klic v duševni stiski, 116 123 Samarijan in Sopotnik, 116 111 TOM za otroke in mladostnike ter spletna stran Med.Over.Net, spletni portal na temo zdravja in duševnega zdravja.

 

Občina Rogaška Slatina zbira podatke o izvajanju nujnih izrednih ukrepov pri gospodarskih subjektih in javnih institucijah in jih po potrebi vključuje na spletno stran Občine Rogaška Slatina.

 

Občina Rogaška Slatina zagotovi dvojni jumbo plakat in plakate v centru mesta, ki bodo opozarjali na pomen socialne distance. Vsakdo je lahko junak. Rešujmo življenja v pižamah. #OSTANIDOMA – SKUPAJ LAHKO PREMAGAMO TA VIRUS

 

Ključne in jedrnate informacije o korona virusu so občanom dostopne na spletni povezavi  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

 

Prosimo, da vse predpisane ukrepe samozaščite strogo upoštevate, vključno z navodili za preprečevanje okužbe Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Poskrbite za izolacijo sebe in svoje družine. Omejite socialne stike zgolj na najnujnejše. 

 

Skupaj smo močnejši. Tako, da smo narazen.