Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina občane ponovno poziva k samoizolaciji

16. 03. 2020
Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina občane ponovno poziva k samoizolaciji

Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina in župan, mag. Branko Kidrič so dne 16.3.2020 ob 13.00 uri izvedli sestanek v zvezi s spremljanjem epidemiološke situacije na območju Občine Rogaška Slatina ter spremljanjem rasti zavesti o pomenu socialne distance.

Člani Občinskega štaba civilne zaščite so se strinjali, da je potrebno v lokalnem okolju delovati trezno in pomirjujoče ter vedno znova poudarjati pomen doslednega upoštevanja sprejetih ukrepov ter priporočil NIJZ in pristojnih ministrstev, da bomo skupaj hitreje omejili širjenje virusa. Skupaj bomo zmogli. Bodimo odgovorni do drugih.

Ob pregledu realizacije sklepov s sestanka z dne 15.3.2020 je bilo ugotovljeno, da je vzpostavljena številka pomoči za ranljive skupine 041 372 298 začela delovati. Ob 13.00 uri dne 16.3.2020 je zabeleženih več prostovoljcev kot pa izkazanih trenutnih potreb na terenu. Povezali smo se z Območnim združenjem Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter Župnijsko Karitas. Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina se prijavljenim prostovoljcem zahvaljuje za izkazano človečnost in ponavlja poziv za nove prijave. Zgolj s prepoznavo in izolacijo »koronakretenov« v lokalnem okolju in s pravočasnim oblikovanjem prostovoljske mreže za pomoč ranljivim skupinam bomo lahko spremljali in kontrolirali nastalo situacijo.

Glede na trenutne zaznane nizke potrebe po nudenju pomoči s strani prostovoljcev bo Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina svoje trenutne aktivnosti posvetil predvsem dodatnemu informiranju javnosti o pomenu samoizolacije. V tej fazi je najpomembnejša, vsi lahko veliko prispevamo. S tem lahko vsi največ naredimo za manjšo okuženost prebivalstva. Vzpostavljeni so jumbo plakati #OSTANIDOMA, občane se na spletni strani Občine Rogaška Slatina dnevno nagovarja k družbeni odgovornosti. Oddaljene skupine občanov po zaselkih občine se obvešča po Štajerskem valu. Nesprejemljivo je, da v času epidemije lastne sebične interese postavljamo pred interese celotne skupnosti, predvsem na račun zdravja ranljivih skupin.

 

Občane se ponovno pozove k upoštevanju pravila Nujne poti (iz službe naravnost domov, po hrano in zdravila pošiljajte zdrave osebe, nobene potrebe ni, da v trgovine s hrano odhajate vsakodnevno). Trgovine s hrano na območju občine se poziva, da omejijo število obiskovalcev, ki se sočasno  nahajajo v trgovini in da poskrbijo za vsa ustrezna zaščitna sredstva obiskovalcev: rokavice in razkužila.

Vsa javna zbirna mesta so označena z oznakami za prepoved zbiranja. Na javnost se (ponovno) apelira, da skrbno upošteva navodila o socialni distanci. Izogibajte se klopc v parkih, dvigal, stopniščnih ograj in druženja v pohodnih skupinah. Pikniki na Boču ne pripomorejo k samoizolaciji!

Gospodarskim subjektom na območju občine, ki so zaprli vrata za poslovanje s strankami se iskreno zahvaljujemo. Neodgovorne posameznike se pač ne da spremeniti drugače kot z zaprtimi vrati.

Občinski štab civilne zaščite je sprejel tudi odredbo o prepovedi uporabe odprtega ognja v naravi, ki velja do preklica. Prosimo, da jo strogo upoštevate, saj imajo trenutno gasilska društva ogromno dela v zvezi z organizacijo zaščitnih ukrepov. Bodimo pozorni do služb in prostovoljcev, ki so pripravljeni narediti vse, da se epidemija čimbolj omeji.

Ključne in jedrnate informacije o korona virusu so vam dostopne na spletni povezavi  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Pozivamo, da vse predpisane ukrepe samozaščite strogo upoštevate, predvsem navodila za preprečevanje okužbe Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Skupaj smo močnejši! Pazite nase in na soljudi, ostajajte doma.