Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju od dne 16.3.2020

16. 03. 2020
Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju od dne 16.3.2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Občinski štab civilne zaščite občine Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

Številka:  041-0001/2020

Datum:    16.3.2020 ob 13.00 uri

Na podlagi 2., 5., 8., ter 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18rg) poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite Občine Rogaška Slatina  izdaja

ODREDBO

o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine Rogaška Slatina

 

  1. člen

S to odredbo se prepove uporaba odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine Rogaška Slatina, z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja PGD za potrebe omejevanja epidemije.

2. člen

Odredba začne veljati 16. marca 2020 ob 14.00 uri in velja do preklica, ki bo objavljen v istem mediju kot odredba.

 

 

 

                                                                                                  Roman Kropec

                                                                                                    Poveljnik

Občinskega štaba civilne zaščite

občine Rogaška Slatina