9. redna seja, 30. 10. 2019

18. 10. 2019

Gradivo za 9. redno sejo, 30.10.2019

 

Številka: 0320-0008/2019

Datum:   18. 10. 2019

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem

 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

Seja bo v sredo, 30. oktobra 2019 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:


1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo.)

OS_9_2019_T_1.pdf (813,82 KB)


2. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020, 1. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

OS_9_2019_T_3.pdf (14438,64 KB)

OS_9_2019_T_3_NRP.pdf (483,27 KB)


4. Osnutek Strategije trajnostnega razvoja turizma in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020–2027.

(Gradivo je priloženo – vezano v posebni skripti; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Marjeta Jeraj.)

OS_9_2019_T_4.pdf (17142,53 KB)

OS_9_2019_T_4_Akcijski_načrt.pdf (2145,86 KB)

OS_9_2019_T_4 dodatno.pdf (584,76 KB)


5. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JZ ZD Šmarje pri Jelšah.

(Gradivo bo posredovano naknadno; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

OS_9_2019_T_5.pdf (33,27 KB)

OS_9_2019_T_5 dodatno.pdf (82,16 KB)


6. Predlog pooblastila za udeležbo na 2. javni dražbi Zdravilišče Rogaška d.d. – v stečaju.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

OS_9_2019_T_6.pdf (930,95 KB)

OS_9_2019_T_6_prilogi 3 in 4.pdf (663,9 KB)


7. Predlog menjalne pogodbe, k.o. Drevenik.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

OS_9_2019_T_7.pdf (181,44 KB)


8. Predlog menjalne pogodbe, k.o. Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

OS_9_2019_T_8.pdf (351,93 KB)


9. Predlog objave javnega zbiranja ponudb, k.o. Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

OS_9_2019_T_9.pdf (184,11 KB)


10. Informacija o javni razgrnitvi DPN za vetrno elektrarno Rogatec.

(Poročevalca: ga. Majna Šilih in g. Sandi Ritlop.)

OS_9_2019_T_10.pdf (26,55 KB)


11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

OS_9_2019_T_11.pdf (849,8 KB)


12. Razno.

OS_9_2019_T_12.pdf (89,59 KB)

 

Dodatno gradivo: 

1. Predlog svetniške skupine SD za uvrstitev točke "Pogodba o podelitvi stavbne pravice za GF Janina" na dnevni red 9. redne seje

OS_9_2019_predlog za dodatno točko.pdf (1357,03 KB)

2. Pojasnilo predsednice Statutarno pravne komisije glede obravnave osnutka Odloka o zunanjem videzu objektov, naselij in krajine v Občini Rogaška Slatina na dnevni red seje komisije

OS_9_2019_pojasnilo predsednice_statutarno.pdf (181,15 KB)


mag. Branko KIDRIČ, l. r.

ŽUPAN

Pegaz