Delovanje občinske uprave Občine Rogaška Slatina od 4.5.2020

30. 04. 2020

Občanke in občane obveščamo, da bo z dnem 4.5.2020 občinska uprava Občine Rogaška Slatina  ponovno pričela s poslovanjem v polni sestavi v upravnih prostorih na naslovu Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. 

 

Poslovanje občinske uprave bo tudi vnaprej praviloma, do preklica, potekalo preko telefona ali elektronske pošte.

 

Vstop v občinske prostore bo možen le po predhodnem telefonskem dogovoru z občinskim uslužbencem, ki bo strankam omogočil vstop.

 

Stranke prosimo, da dosledno upoštevajo zaščitne ukrepe med katere sodi predvsem razkuževanje rok pri vhodu v stavbo, upoštevanje varne razdalje ter uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.) v notranjosti prostorov.

 

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje upoštevajte navodila javnih uslužbencev.

 

Priporočila za vabljene stranke:

 

  • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite upravni organ,
  • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite 10 minut prej,
  • ob vstopu v stavbo si razkužite roke,
  • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu.

 

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 

  • ne smejo vstopati v stavbo,
  • vloge vlagajo le po pošti ali preko e pošte,
  • za komunikacijo uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

 

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletni strani Občine Rogaška Slatina www.rogaska-slatina.si.