Ponovna kontrola območij kratkotrajnega parkiranja (modre cone)

05. 05. 2020
Ponovna kontrola območij kratkotrajnega parkiranja (modre cone)

Skupna občinska uprava Medobčinskega inšpektorata in redarstva je s 4. majem 2020 pričela ponovno aktivno izvajati nadzor nad parkiranjem v območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone). Redarji bodo zoper vse kršitve ukrepali.

 

V območjih kratkotrajnega parkiranja (t.i. »modre cone«) je parkiranje vozil dovoljeno največ dve uri (območje je označeno s prometnim znakom, parkirna mesta, oz. območje pa z modro črto). Parkiranje ni plačljivo! Voznik mora označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu (s parkirno uro, ki se jo dobi na občinah ali pri drugih subjektih, npr. trgovine z avto deli, lahko pa se čas parkiranja vidno označi s pisalom na ustrezno podlago, ki mora biti na vidnem mestu) . Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati. Voznik, ki časa parkiranja ne označi ali vozila po pretečenem času dveh ur ne umakne, se kaznuje z globo 40 evrov.

 

Območja kratkotrajnega brezplačnega parkiranja so namenjena temu, da so parkirišča dostopna večim voznikom v istem časovnem obdobju, zato prosimo, da jih spoštujete.