Splošni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 v obdobju sproščanja ukrepov

22. 06. 2020
Splošni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 v obdobju sproščanja ukrepov

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pripravili splošna priporočila za preprečevanje širjenja okužbe, ki jih je smiselno upoštevati ves čas. 

Da bi ugodno epidemiološko situacijo ohranili tudi v prihodnje, je izjemno pomembno upoštevanje osnovnih temeljnih higienskih ukrepov in medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

 

Ohranimo razdaljo:

 

Ko se družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo, da vzdržujemo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m oz. 2 m.

 

Ohranimo čiste roke:

 

Poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo.

 

Postopek pravilnega umivanja oziroma razkuževanja rok je dostopen na naslednjih povezavah:

 

Skrbimo za higieno kihanja in kašlja:

 

Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

 

Infografika o pravilni higieni kašlja je dostopna na naslednji povezavi.

 

Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

 

Ostanimo doma:

 

Če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah…), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.

 

Uporaba mask:

 

Uporaba zaščitnih mask je priporočljiva:

za osebe s simptomi ali znaki COVID-19 (kot so na primer vročina, kašelj, bolečine v mišicah...),

za tiste, ki negujejo bolnika s sumom na COVID-19 ali s potrjenim COVID-19,

za tiste, ki negujejo osebo z rizičnimi dejavniki za težji potek COVID-19,

v primerih, ko vzdrževanje ustrezne fizične razdalje (vsaj 1,5 m) do ostalih oseb ni mogoče.

 

Glede na Sklep Vlade RS o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 je obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:

 

v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1,5 metra,

v javnih prevoznih sredstvih,

pri osebah z respiratornimi obolenji,

pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,

pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,

pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami.

 

Infografiko o pravilni uporabi zaščitnih mask najdete na naslednji povezavi.

 

Podrobnejša priporočila za preprečevanje okužbe najdete na naslednji povezavi, infografiko pa na naslednji povezavi.

 


KORISTNE POVEZAVE

Pegaz