Zdaj je čas za odstranjevanje ambrozije

06. 07. 2020
Zdaj je čas za odstranjevanje ambrozije

Ambrozija (pelinolistna žvrklja) je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Severne Amerike in ima velik vpliv na zdravje ljudi, saj je njen pelod glavni krivec za jesenski seneni nahod.

Ambrozijo so v prejšnjem stoletju v Evropo nehote zanesli kot plevelno primes žitu in oljnicam. V zadnjih dvajsetih letih se je v Sloveniji močno razširila. Najpogosteje raste ob  cestah v strnjenem pasu tik ob asfaltu,  v urbanem okolja pa na območju opuščenih gradbišč, ob železnici, ob vodotokih, pa tudi po zelenicah in vrtovih. Vpliv teh rastlin na zdravje ljudi pa ni omejen zgolj na območja, zapleveljena s to rastlino. Ker rastlina proizvaja zelo velike količine lahkega cvetnega prahu, ki ga raznaša veter, lahko ambrozija povzroča alergije tudi več kot 100 km od svojega rastišča.

 

Kako odstraniti ambrozijo

Ustrezne metode odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia so:

puljenje,

košnja/rezanje - če so rastline že zacvetele, jih ne kosite, ker boste s tem še bolj razširili pelod ali semena, 

mulčenje,

brananje in okopavanje,

oranje,

kemično zatiranje s herbicidi. Herbicide lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju!

 

Necvetoče rastline se lahko odloži na kompost ali v zabojnike za organske odpadke. Že cvetoče rastline je treba uničiti tako, da preprečimo nastanek semena oziroma njegove kalitve – oddati v sežig.

Pri odstranjevanju je za zaščito pred draženjem kože treba uporabiti rokavice in oblačila, ki pokrijejo celotno telo – če odstranjevanje poteka med sezono cvetenja, je treba uporabiti tudi masko in očala za zaščito pred cvetnim prahom. Cvetoče rastline je bolje odstranjevati popoldne, saj se cvetni prah v glavnem sprošča zjutraj.

Prijave rastišč ambrozije, kjer lastniki zemljišč kljub pozivu niso ukrepali, naslovite na območni urad UVHVVR:

 
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Ljubljanska ulica 1a
3000 Celje

 

Ozaveščanje in izobraževanje občanov o škodljivosti invazivnih tujerodnih rastlin (predvsem pa njihovo odstranjevanje) pomaga ohranjati zdravje občutljivih skupin in biodiverziteto v našem okolju.

Ambrozija, celotna rastlina

Ambrozija, cvet