Ni vseeno, kam pride vaša pošta

08. 09. 2020
Ni vseeno, kam pride vaša pošta

Občanke in občani preko različnih kanalov na Občino Rogaška Slatina naslavljate svojo pošto. Opomniti vas želimo, da e-sporočilo, ki ga pošljete neposredno  javnemu uslužbencu na občini, ni uradno zabeleženo. Če želite, da bo vaša pravilno vložena in evidentirana v evidenci dokumentarnega gradiva, mora priti na uraden e-naslov organa:

 

Sporočila, ki so poslana na naslove naših javnih uslužbencev,  ki so zaradi različnih razlogov vsaj nekaj dni odsotni in jih ne uspejo pravočasno posredovati na vložišče, ostanejo neprebrana. E-naslovi javnih uslužbencev namreč osebni naslovi, namenjeni učinkovitejši komunikaciji s strankami, usklajevanju terminov, dodatnim pojasnilom, odgovorom na vaša vprašanja. Po osebni pošti javnih uslužbencev nima pravice brskati nihče drug kot njen lastnik. Drži, da smo na Občini Rogaška Slatina javni uslužbenci prijazni do strank in večkrat opravimo kakšno dejanje namesto svojih strank, spišemo vloge, tudi prepošljemo vaša uradna sporočila na pravi naslov. Vendar pa ob odsotnosti javnega uslužbenca lahko pride do zamujenih rokov in drugih, lahko tudi zelo neprijetnih zapletov. Zato vas prosimo, da vso vašo uradno pošto, za katero želite, da je evidentirana kot dokumentarno gradivo, kot so na primer vloge, prošnje, odgovori na občinske dopise in druge pomembne zadeve, dostavljate občini le na naslednje načine:

 

- preko uradnega e-naslova obcina@rogaska-slatina.si (če želite povratni odgovor, da je pošta prispela na pravi naslov, to zapišite v vaše e-sporočilo);

 

- po pošti na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina;

 

- ali pa osebno – pošto lahko pustite v poštnem nabiralniku pred vhodom v občinsko stavbo, ali pa jo v času uradnih ur oddate na vložišču v pritličju občinske hiše.

 

Vse vloge so dostopne na povezavi  https://www.rogaska-slatina.si/si/vloge-in-obrazci/

Vso kontakti javnih uslužbencev https://www.rogaska-slatina.si/si/obcinska-uprava/kontakti/

Uradne ure in poslovni čas občinske uprave https://www.rogaska-slatina.si/si/obcinska-uprava/uradne-ure/

 

 

Pošta bo tako poknjižena v skladu z določbami Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 in 14/20), po rešitvi zadeve  arhivirana ter bo zagotovo prišla v prave roke, pravočasno bodo sproženi ustrezni  postopki in skušali bomo rešiti vse navedbe iz vlog.

 

Dobrodošli tudi osebno.