Napoved izvedbe projektov

09. 09. 2020
Napoved izvedbe projektov

Za projekt »Aktivacija Obsotelja« je Občina Rogaška Slatina prejela sklep o sofinanciranju z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v višini 100.000,00 EUR.

 

Pridobljena sredstva so namenjena za:

 

ureditev športno rekreacijskega parka ob Podružnični osnovni šoli Kostrivnica, ta vključuje: novo otroško igrišče, novo igrišče za odbojko na mivki, obnovo igrišča za mali nogomet (nadgradnja z umetno travo), obnovo košarkarskega igrišča (nadgradnja z gumi podlago) in ureditev varčnejše javne razsvetljave;

 

nov snežni top na Smučišču Janina;

 

učne delavnice za izboljšanje osnovnih kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije ter informiranje in komuniciranje o projektnih aktivnostih.

 

Projekt bomo v letu 2021 izvajali skupaj s partnerji, ki se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za opravljeno delo v fazi priprave projektov: Smučarskemu klubu Rogaška, javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. ter Javnemu zavodu za turizem in kulturo Rogaška Slatina.