Rez potomke najstarejše trte na svetu

09. 02. 2021
Rez potomke najstarejše trte na svetu

V osrednjem delu mesta Maribor, na Lentu, se nahaja najstarejša trta na svetu. Stara je več kot 450 let in je tudi edina rastlina z lastnim muzejem v Hiši Stare trte. V Mariboru lahko obiščete različne prireditve v čast Stari trti, kot je Rez Stare trte, Martinovanje in Festival Stare trte.  

 

Občina Rogaška Slatina in Društvo vinogradnikov Rogaška Slatina sta v lanskem letu, dne 7.3.2020, v Mariboru prevzela mladiko najstarejše trte na svetu.

 

Predsednik društva vinogradnikov Rogaška Slatina in skrbnik trte, Ivan Mijošek, navaja, da se potomka najstarejše trte v novem okolju odlično počuti in je letos že doživela svoj prvi zimski rez. Boter potomke najstarejše trte na svetu, ki je locirana pri Calski gorci, je Združenje slovenskega reda vitezov vina, Celjsko omizje.

 

Sicer je Društvo vinogradnikov Rogaška Slatina v letu 2020 zaključilo tudi gradnjo pomožnega objekta na lokaciji Calske gorce, tako, da so pridobili nove prostore učilnice, večnamenskega prostora, kleti in sanitarij. Projekt je podprla tudi Občina Rogaška Slatina. Celoto turistične ponudbe sestavljajo še urejen vinograd v posesti društva ter kapela posvečena zaščitniku kmetov in vinogradnikov, Sv. Urbanu.  Calska gorca, ki je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, bo lahko izboljšano funkcionalno podobo ponudila trgu že v letošnjem letu. Društvo vinogradnikov Rogaška je sicer že v lanskem letu skupaj z JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina oblikovalo paket doživetja, ki radovednemu gostu omogoča spoznavanje lokalne vinorodne tradicije in okušanje odličnih domačih vin.

 

Tabernakelj v Calski gorci je prava zakladnica vin ožjega vinorodnega okoliša Rogaška Slatina, ki poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Sladka gora - Ponkvica, po cesti Mestinje - Pristava pri Mestinju, po železniški progi Pristava pri Mestinju - Podčetrtek, po cesti ob Sotelskem jezeru, po vzhodni in severni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša, po cesti Rajnkovec - Rjavica - Brezovec pri Rogatcu - Rogatec - Dobovec pri Rogatcu in po vzhodni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša do naselja Pečica.

Kulturni spomenik lokalnega pomena, Kapela Sv. Urbanu in pomožni objekt na idilični lokaciji v Cerovcu pod Bočem 40c

Skrbnik stare trte Stane Kocutar nazdravlja po predaji cepiča. Prejemnik cepiča stare trte Občina Rog.Slatina in društvo vinogradnikov Rogaška kot gospodar spejel župan mag.Branko Kidrič in kot skrbnik potomke Ivan Mijošek predsednik društva vinogradnikov Rogaška

Pegaz