Biodiverziteta, umetnost življenja

15. 02. 2021
Biodiverziteta, umetnost življenja

Biodiverziteta šteje!

 

Je fantastična raznolikost življenja, ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta, saj je ključni element ekosistemskih storitev, od katerih smo odvisni. Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena. Zato se je Nacionalni inštitut za biologijo z devetimi partnerji odločil za prijavo 5-letnega komunikacijskega LIFE projekta na Evropsko komisijo. S projektom želijo razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo.

 

V evropskih razmerah Slovenija velja za eno bogatejših držav z biodiverziteto. Nekaj 10.000 naj bi v Sloveniji živelo samo živalskih vrst; veliko k tej pestrosti prispeva izjemen geografski položaj.

 

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) biodiverziteto raziskujejo že 60 let. Opažajo, da se je v tem času njena pestrost v Sloveniji zelo zmanjšala – v veliki meri kot posledica sprememb, ki smo jih v okolju naredili ljudje.

 

Partner projekta je tudi Kozjanski regijski park, ki letos praznuje 40 let delovanja. Je eno najstarejših in najobsežnejših zavarovanih območij v Sloveniji in večji del parka je uvrščen med Natura 2000 območja. Od leta 2010 je park član velike UNESCO-ve družine v okviru programa Človek in biosfera, kamor je bilo po letih napornega dela sprejeto tudi Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje.

 

Več o projektu in aktivnostih s področja ohranjanja biodiverzitete lahko preberete na spletni strani: https://www.naturaviva.si/.

 

Kaj lahko za ohranjanje biodiverzitete naredimo sami?

 

Na sprehodu spoštujemo naravo

Uporabljamo ekološka čistila ter kozmetične in higienske izdelke

Razmislimo o načinu ogrevanja

Varčujemo z vodo in zmanjšamo vodni odtis

Ribe kupujemo odgovorno

Ustvarimo biodiverziteti prijazen vrt

Spoznajmo in kupujemo ekološko pridelan bombaž

Kupujemo pohištvo iz certificiranega lesa

Jemo manj mesa

 

 

Ste že obiskali Bobrov center?

Poznate čebelarja?

Pegaz