Vremenski podatki samodejne vremenske postaje Rogaška Slatina

23. 02. 2021
Vremenski podatki samodejne vremenske postaje Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je leta 2010 v korist Republike Slovenije na nepremičnini v centru mesta, parc.št. 278/40 k.o. Rogaška Slatina ustanovila služnostno pravico uporabe zemljišča za namen postavitve in obratovanja infrastrukturnega meteorološkega merilnega mesta za izvajanje meteoroloških opazovanj, spremljanja kakovosti zraka ter postavitev ograje okrog merilnega mesta, na kateri merilna postaja še danes stoji.

 

Vse vrste vremenskih podatkov (ocena oblačnosti, temperatura, vlažnost, hitrost in sunki vetra,  vsota padavin, sončno obsevanje, višina snežne odeje) za Občino Rogaška Slatina za zadnjih 48 ur lahko spremljate na povezavi  http://www.meteo.si/met/sl/service/, podatki pa se tudi arhivirajo. V tabeli izberite možnost HTML, v kolikor pa želite kategorije vpogledovati slikovno, kliknite na grafično ikono nad imenom posameznega stolpca.

 

V naslednjih dneh bo vzdrževalna služba ARSO na nepremičnini v lasti Občine Rogaška Slatina  odstranjevala robidevje in drugo zaraščanje, ki onemogoča izvajanje kvalitetnih meritev vetra.

Pegaz