Občina po meri invalidov že 13 leto

03. 03. 2021
Občina po meri invalidov že 13 leto

3. decembra 2008, ob Mednarodnem dnevu invalidov, je bila Občini Rogaška Slatina na svečani prireditvi v Rogaški Slatini s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije,  podeljena listina in skulptura ''Občina po meri invalidov''.

 

Na predlog Območnega društva invalidov je namreč občina v letu 2006 začela prve aktivnosti za pristop k republiškemu projektu "Občina po meri invalidov". V 2008 je bil občini za večletna sistematična prizadevanja za izenačevanje možnosti invalidov dodeljen status "Občina po meri invalidov". Odločitev je 10.11.2008 v Ljubljani sprejel Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije. S tem si je Rogaška Slatina prislužila status, ki ga je do tega leta pridobilo le 6 od takratnih 210 slovenskih občin. 

 

Listina »Občina po meri invalidov« je torej priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov. Zato načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.

 

Občina Rogaška Slatina v izvajanju projekta vsakoletno poroča o odpravi vedno novih arhitektonskih ovir, prav tako pa ob načrtovanju novih investicij upošteva vidike dostopnosti projektiranja za gibalno ovirane osebe. V obdobju po pridobitvi listine Občina po meri invalidov smo vsa volišča prilagodili invalidom, v leto 2020 pa smo tudi uradno spletno stran občine prilagodili zahtevam Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 oz. direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta). Ob tem kaže pojasniti, da je odprava arhitekturnih ovir oz. dostopnost le eno od 22 področij Invalidske politike v lokalnih skupnostih - Agende 22, ki se uresničujejo v okviru izvajanja projekta. Druga področja so še: osveščanje, zdravstveno varstvo, rehabilitacija, strokovno-podporne službe, zagotavljanje pripomočkov, osebna pomoč, vzgoja in izobraževanje, zaposlovanje, kultura, rekreacija in šport, informiranje in raziskovanje, ekonomska politika, invalidske organizacije itd..

 

Status šole po meri invalidov je pridobila II. OŠ Rogaška Slatina, na tej povezavi pa lahko preberete vse o delovanju Območnega društva invalidov Zg. Posotelje, Ulica XIV. divizije 12, 3250 Rogaška Slatina, ki s svojo dejavnostjo pokriva področja naslednjih občin občin: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje  posebno pozornost namenja nadzoru parkiranja na osemdesetih posebej označenih mestih za invalide, ki so ustrezno zarisana pred vsakim javnim in večstanovanjskim objektom.

 

V kolikor opazite kakšne pomanjkljivosti v zvezi z dostopnostjo javnih mest za invalide, oz. imate predloge za izboljšave, ne oklevajte in posredujte predloge/pripombe na uradni spletni naslov Občine Rogaška Slatina:

 

Pegaz