Čistilna akcija Rogaška Slatina 2021 z dodano humanitarno noto

10. 03. 2021
Čistilna akcija Rogaška Slatina 2021 z dodano humanitarno noto

Kot že vrsto let v občini Rogaška Slatina tudi letos organiziramo pomladansko čistilno akcijo. Ker je skrb za okolje stalnica naših skupnih prizadevanj tudi letos načrtujemo:

 

 

ČISTILNO AKCIJO - ROGAŠKA SLATINA 2021,

v soboto, 27. marca 2021, ob 9. uri

 

 

V čistilni akciji bodo sodelovale vse tri krajevne skupnosti, vasi, naselja in ulice v občini. Zbirna mesta prostovoljcev so na podlagi prakse preteklih let in po dogovoru z organizatorji: pri gasilskih domovih v krajevnih skupnostih, naseljih in ulicah, društvih, klubih ter na drugih dogovorjenih mestih, ker bo potekalo čiščenje.

 

Da bomo akcijo izvedli kar najbolj učinkovito in varno, bomo oblikovali manjše skupine. Vsaka skupina bo imela koordinatorja, ki bo skrbel za komunikacijo pred, med in po čistilni akciji. Skupine se zberejo vsaka na svoji lokaciji in pričnejo čistiti vnaprej določen odsek v kraju. Po končanem čiščenju bo skupini dostavljena malica. Predlagamo, da se skupine in vodje skupin imenujejo oziroma predlagajo že ob prijavi na čistilno akcijo.

 

Ker bo čistilna akcija potekala v času epidemije, jo bomo izvedli skladno z navodili NIJZ, ki bodo takrat v veljavi.

 

Prijavitelji in vodje skupin bodo ustrezne vreče, rokavice, zaščitno opremo in natančna navodila lahko dvignili na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina v četrtek 25. marca med 14.00 in 16.00 uro in v petek 26. marca 2021 med 12.00 in 14.00 uro. Malico in napitke bomo dostavili tekom akcije na dogovorjena mesta čiščenja skupin.

 

 Prijave ter informacije:

 

e-naslov: inspektorat@rogaska-slatina.si  ali obcina@rogaska-slatina.si

na telefon občina-vložišče:  03/ 81-81-721 ali 03/ 81-81-700

Marko Razboršek:                03/ 81-81-701, GSM: 041/ 659-599

Saša Pale Kosovec:              03/ 81-81-720, GSM: 041/ 667-544

 

 

 

Namen akcije:

 

- pobiranje odpadkov v naravnem okolju (ob cestah, planinskih in sprehajalnih poteh, vodotokih, okoli športnih objektov, v parkovnem območju, ob rekreacijskih poteh in na športnih terenih…,

- pregled stanja divjih odlagališč ter odstranitev starih ali na novo odvrženih kosovnih odpadkov,

- ob močnejšem deževju opažamo poškodbe na cestni infrastrukturi, ki so delno posledica pomanjkljivega odvodnjavanja. Za ohranjanje cest v primernem stanju in s tem za večjo prometno varnost, predlagamo, da se v okviru čistilne akcije posveti pozornost tudi odvodnjavanju s cest. Zaželeno je čiščenje jarkov, odstranjevanje nanosov in naplavin, čiščenje iztokov za vodo, čiščenje zamašenih cevi pod cesto ipd.;

 

Pomagajmo mali Lani

 

V sklopu Čistilne akcije 2021 si tudi pristojni Občine Rogaška Slatina želimo, da bi se v naravi pobrane aluminijaste pločevinke od pijač (zmečkane ali cele) namenile Moniki in Milanu iz okolice Poljčan, ki bosta lahko svoji hčerki Lani pomagala s prepotrebnimi terapijami. Lana je pri 18. mesecih trenutno zmožna le kotaljenja, za kaj več njene mišice še žal niso dovolj razvite. Lana potrebuje terapije, kjer si utrjuje mišice in uči nove vzorce gibanja. Terapije so plačljive, kar pa staršema predstavlja velik finančni zalogaj.
Tako sta se starša odločila, da bosta dodatna sredstva za terapije pridobila z zbiranjem pločevink. V akciji že sodelujejo VIZ OŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora, PŠ Dobovec in vse tri enote Vrtca Rogatec. Tako vse občane prosimo, da pločevinke zbirajo posebej v bele vreče in jih zbirajo po vaških skupnostih ali društvih. Za prevzem polnih vreč s pločevinkami se obvesti Razboršek Marka na 041 65 95 99 ali na e-pošto marko.razborsek@rogaska-slatina.si.

 

Pri organizaciji čistilne akcije že tretjo leto sodeluje tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

 

Koordinator čistilne akcije je Občina Rogaška Slatina skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, Turističnim društvom Rogaška Slatina in v sodelovanju z MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan, JP OKP Rogaška Slatina d.o.o. in ostalimi soorganizatorji.

 

Kot vsa leta, tudi tokrat računamo na pomoč gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, humanitarnih in ostalih društev, izobraževalnih organizacij in krajanov.

 

Pri čistilni akciji lahko sodelujete tako:

 

─ da se kot organizirana skupina prijavite na podlagi priložene prijavnice, se razdelite v skupine in imenujete vodje skupin;

─ da v četrtek 25. ali v petek 26. marca pridejo prijavitelji ali vodje skupin na Izletniško ulico 2, kjer boste prejeli ustrezno opremo in natančna navodila o izvedbi akcije;

─ da organizirate akcijo na določenem območju vi sami (sestavite ekipo prostovoljcev, ki sporočite organizatorju, poberete razpršene odpadke v ulici, naselju ali ob vodotoku, ali pa z ekipo očistite divje odlagališče);

─ da nudite tehnično pomoč, če bo potrebna, za prevoz ali nalaganje odpadkov;

─ da pomagate pri popisu stanja v okolju, s prijavo divjih odlagališč, ki jih poznate;

─ da udeležencem akcije ponudite prigrizek, napitek, posladek…

 

Akcija bo predvidoma zaključena do 12.00 ure. Prijavnica za čistilno akcijo je v tej prilogi (pisno izpolnjeno prijavo poslati do 24. marca 2021). Prosimo Vas, da zaradi lažje in hitrejše obdelave podatkov prijavo pošljete po elektronski pošti na naslov: inspektorat@rogaska-slatina.si  ali obcina@rogaska-slatina.si.

 

Za izobraževalne ustanove na območju občine je akcija predvidoma po terminskem planu ustanov. Organizirajo jo: I., II. in III. osnovna šola, JVIZ Vrtec Rogaška Slatina ter Šolski center Rogaška Slatina.  Osvežene podatke o čistilni akciji lahko spremljate na spletni strani občine: www.rogaska-slatina.si.

 

Ločevanje odpadkov v času čistilne akcije

 

Čistilna akcija je namenjena čiščenju okolja in NE zbiranju kosovnih odpadkov! Vse odpadke je potrebno LOČEVATI v vsako vrečo posebej:

 

Prazna embalaža (plastenke, plastična embalaža, tetrapak, pločevinke, plastične vrečke…). Polno embalažo odlagamo posebej.

 

Ostali odpadki, ki jih ni možno zbrati ločeno oz. so preveč umazani; tkanine, stiropor, keramika, plenice,

 

Embalažno steklo (steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil, kozarci vloženih živil ter druga steklena embalaža).

 

Nevarni odpadki (baterije, kartuše, tonerji, mobilni telefoni, embalaža barv in lakov, embalaža olj, embalažo škropiv in čistil, zdravila, neonske in halogenske sijalke)

 

Nevarnih odpadkov kot so: azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, NE POBIRAJTE in ne premeščajte! S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in okolju! Prav tako ne bomo pobirali odloženega gradbenega materiala.

 

O lokacijah takšnih mest obvestite medobčinskega inšpektorja Marka Razborška na 041 659 599, po možnosti pa stanje v naravi tudi fotografirajte.

 

 

Poskrbimo za zdravo okolje. Vljudno vabljeni k udeležbi.

Pegaz