Obvestilo zavezancem ob pridobitvi nepremičnine

15. 03. 2021
Obvestilo zavezancem ob pridobitvi nepremičnine

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

 

Ob pridobitvi nepremičnine na območju občine seznanite pristojni organ občine o spremembi lastništva (dedič, obdarjenec, kupec) in v primeru, da ne boste hkrati  tudi uporabnik nove nepremičnine, sporočite tudi podatke o neposrednem uporabniku nepremičnine. Na podlagi tega bo občina lahko davčnemu organu posredovala prave podatke za odmero NUSZ.

 

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo. Plačuje se od površine, ki je po prostorskem izvedbenem aktu določeno za gradnjo in v višini, določeni s splošnim aktom pristojnega organa. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča s plačuje od stanovanjske oz. poslovne površine stavbe.

 

Davek od premoženja

 

Zakon o davkih občanov določa, da davek na premoženje plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanje in garaže ali prostore za počitek. Plačila davka so oproščeni zavezanci, ki bodo v pridobljeni nepremičnini stalno bivali, vsi ostali davčni zavezanci morajo vložiti napoved za odmero davka od premoženja v 15 dneh od pridobitve pri davčnem uradu po legi nepremičnine.

Pegaz