Krajevni urad Rogaška Slatina od 1.4.2021 začasno zaprt

30. 03. 2021
Krajevni urad Rogaška Slatina od 1.4.2021 začasno zaprt

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je posredovala

 

O B V E S T I L O

 

o začasnem zaprtju vseh krajevnih uradov na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah

 

 

S 1. 4. 2021 bo Upravna enota Šmarje pri Jelšah začasno zaprla krajevne urade na območju upravne enote (KU Bistrica ob Sotli, KU Kozje, KU Podčetrtek, KU Rogaška Slatina in KU Rogatec) z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije Covid-19.

 

Vse nujne storitve bodo uporabniki po predhodnem telefonskem (03 817 17 00) ali elektronskem naročilu (ue.smarje@gov.si) lahko opravili na sedežu upravne enote v Šmarju pri Jelšah.

 

Vsem uporabnikom  storitev svetujejo, da oddajo vlogo po e-pošti ali z redno pošto na naslov Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah vedno, kadar je upravno storitev mogoče izvesti brez osebne prisotnosti stranke pri organu.

Pegaz