Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v občini

30. 03. 2021
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v občini

Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja, zato je potreben tudi stalen nadzor kakovosti pitne vode. Z namenom zagotavljanja nadzora nad kakovostjo pitne vode javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. z zunanjimi izvajalci mesečno izvaja laboratorijska preizkušanja.


Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode na OKP Rogaška Slatina d.o.o. ugotavljajo z laboratorijskimi preskušanji po določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in dopolnitve), ki določa mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti. V ta namen so izdelali letni plan vzorčevanja pitne vode, ki ima točno definirana mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja na tak način, da reprezentativno zajema vzorčenje na javnem sistemu oskrbe z vodo in pri končnih referenčnih porabnikih. Vzorčenje in preskušanje operativno izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje in Maribor.


Pitna voda javnega sistema za oskrbo z vodo OKP Rogaška Slatina je na osnovi izvedenih mikrobioloških (MB) in fizikalno-kemijskih (FK) preskušanj ocenjena kot zdravstveno ustrezna pitna voda.

 

Celotna mesečna poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so dostopna:

https://www.okp.si/vodovod_porocila_mesecna.php

Pegaz