Poznate Unescovo biosferno območje v naši neposredni bližini?

05. 05. 2022
Poznate Unescovo biosferno območje v naši neposredni bližini?

Območje Kozjanskega in Obsotelja je od leta 2010 sprejeto v mednarodno mrežo bisofernih območij v okviru programa Človek in biosfera (Man and biosphere – MAB) pod okriljem UNESCA. Progam MAB potrjuje biosferna območja kot koncept in sredstvo za uresničitev trajnostnega ravnovesja med pogosto nasprotujočimi si cilji ohranjanja biološke pestrosti, spodbujanja razvoja človeških virov z vzdrževanjem kulturnih vrednot. Bisoferno območje Kozjansko in Obsotelje se nahaja med Savo, Savinjo in Sotlo in je veliko 947 km2.

 

V svetovno mrežo je vključenih izjemnih 727 biosfernih območij iz 131 držav. V Sloveniji so poleg Kozjanskega in Obsotelja v mrežo UNESCO vključena še biosferna območja Mura, Julijske Alpe in Kras.

 

Biosferno območje UNESCO - Kozjansko in Obsotelje