29.6.2022 - rok za prijavo škode po neurju

22. 06. 2022
29.6.2022 - rok za prijavo škode po neurju

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se v Občini Rogaška Slatina prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih v neurju 2. junija 2022.

 

Oškodovanci škodo prijavite na spodaj priloženih obrazcih do srede 29. junija 2022.

 

Za izpolnitev obrazca/ev potrebujete naslednje podatke:

 

 • ime in priimek oškodovanca,
 • naslov prebivališča,
 • lokacijo poškodovanih objektov,
 • predmet škode (objekt),
  • parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt,
  • podatek o vrsti objekta,
  • letu zgraditve objekta,
  • neto uporabni površini poškodovanega objekta, 
 • kontaktno telefonsko številko in e-naslov,
 • davčno številko in EMŠO lastnika objekta,
 • obvezne so fotografije o nastali škodi.

 

Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju. Za dodatne informacije pokličite na 03 8181-732 ali pišite na naslov dragan.sucur@rogaska-slatina.si.

 

Priloge: