Zeleno javno naročanje za ponudnike

29. 09. 2022
Zeleno javno naročanje za ponudnike

V mescu oktobru Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor organizirata izobraževanje za lokalne ponudnike živil z namenom vključitve v sistem javnega naročanja in tako krepitve ponudbe lokalnih živil v Sloveniji.

 

Samooskrba je eden izmed stebrov trajnostnega razvoja. Vključite se med lokalne ponudnike živil, so vključeni v sistem javnega naročanja!