Čistilna akcija Rogaška Slatina 2023

10. 03. 2023
Čistilna akcija Rogaška Slatina 2023

Kot že vrsto let v Občini Rogaška Slatina tudi letos organiziramo čistilno akcijo. Ker je skrb za okolje stalnica naših skupnih prizadevanj tudi letos načrtujemo:

 

 

ČISTILNO AKCIJO - ROGAŠKA SLATINA 2023,

v soboto, 1. aprila 2023, ob 9. uri

 

 

V čistilni akciji bodo sodelovale vse tri krajevne skupnosti, vasi, naselja in ulice v občini. Zbirna mesta prostovoljcev so na podlagi prakse preteklih let in po dogovoru z organizatorji: pri gasilskih domovih v krajevnih skupnostih, naseljih in ulicah, društvih, klubih ter na drugih dogovorjenih mestih.

 

Osrednji logistični center akcije: Gasilski dom PGD Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 15a.

Občina bo za udeležence akcije zagotovila ustrezne vreče, rokavice, malico ter napitke.

 

 

Prijave ter informacije:

 

e-naslov: inspektorat@rogaska-slatina.si  ali obcina@rogaska-slatina.si

 

na telefon občina-vložišče: ¨ 03/ 81-81-721 ali 03/ 81-81-700

Marko Razboršek:                 03/ 81-81-701, GSM: 041/ 659-599

Saša Pale Kosovec:              03/ 81-81-720, GSM: 041/ 667-544

 

 

Namen akcije:

- pobiranje odpadkov v naravnem okolju (ob cestah, planinskih in sprehajalnih poteh, vodotokih, okoli športnih objektov, v parkovnem območju, ob rekreacijskih poteh in na športnih terenih…,

- pregled stanja divjih odlagališč ter odstranitev starih ali na novo odvrženih kosovnih odpadkov,

- ob močnejšem deževju opažamo poškodbe na cestni infrastrukturi, ki so delno posledica pomanjkljivega odvodnjavanja. Za ohranjanje cest v primernem stanju in s tem za večjo prometno varnost, predlagamo, da se v okviru čistilne akcije posveti pozornost tudi odvodnjavanju s cest. Zaželeno je čiščenje jarkov, odstranjevanje nanosov in naplavin, čiščenje iztokov za vodo, čiščenje zamašenih cevi pod cesto ipd.

 

Za izobraževalne ustanove je akcija predvidoma po planu ustanov. Organizirajo jo: I., II. in III. osnovna šola, vrtec ter Šolski center Rogaška Slatina.

 

Pri organizaciji čistilne akcije že tretjo leto sodeluje tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

 

Koordinator čistilne akcije je Občina Rogaška Slatina skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, Turističnim društvom Rogaška Slatina in v sodelovanju z MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan, JP OKP in ostalimi soorganizatorji.

 

Kot vsa leta, tudi tokrat računamo na pomoč gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, humanitarnih in ostalih društev, izobraževalnih organizacij in krajanov.

 

Pri čistilni akciji lahko sodelujete tako:

─ da se kot organizirana skupina prijavite na podlagi priložene prijavnice;

─ da v soboto, 1. aprila ob 9.00 uri pridete na katero od zbirnih mest, ki je tudi pri Gasilskem domu PGD Rogaška, Slatina, Prvomajska ulica 15a;

─ da organizirate akcijo na določenem območju vi sami (sestavite ekipo prostovoljcev, ki sporočite organizatorju, poberete razpršene odpadke v ulici, naselju ali ob vodotoku, ali pa z ekipo očistite divje odlagališče);

─ da nudite tehnično pomoč če bo potrebna, za prevoz ali nalaganje odpadkov;

─ da pomagate pri popisu stanja v okolju, s prijavo divjih odlagališč, ki jih poznate;

─ da udeležencem akcije ponudite prigrizek, napitek, posladek…

 

Akcija bo zaključena predvidoma okoli 12.00 ure. Prijavnica za čistilno akcijo je v prilogi (pisno prijavo poslati do 30. marca 2023).

 

Osvežene podatke o čistilni akciji lahko spremljate na spletni strani občine: www.rogaska-slatina.si