Podpis pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe za leto 2020

05. 02. 2020
Podpis pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe za leto 2020

Župan, mag. Branko Kidrič je v sredo, 29. januarja  sprejel predstavnika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, g. Eriha Straška in vodstva prostovoljnih gasilskih društev, ki so del zveze.

Srečanja so se udeležili predsednik PGD Kostrivnica, g. Peter Volovšek, predsednik PGD Rogaška Slatina, g. Ivan Povalej, predsednik PGD Steklarna Rogaška, g. Andrej Križanec ter predsednik PGD Sv. Florijan, g. Vlado Krumpak.  Na srečanju so podpisali tudi pogodbo o opravljanju javne lokalne gasilske službe v letu 2020.

Župan je uvodoma pozdravil vse predstavnike gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, izpostavil dobro sodelovanje na vseh ravneh in se tudi v imenu občank in občanov zahvalil gasilcem za njihovo požrtvovalno delo. Župan jim je čestital za številne dosežke na različnih tekmovanjih, kjer so se dobro odrezale vse generacije gasilcev, predvsem pa pozval k aktivnemu povezovanju ter sodelovanju tudi v bodoče. Znesek v proračunu Občine Rogaška Slatina, ki je namenjen rednemu delu gasilcev in za izvedbo dogovorjenih investicij znaša 143.400 EUR. Poleg financiranja redne gasilske službe in vzdrževanja gasilskih domov sta v proračunu predvideni  tudi dve investiciji in sicer za obnovo doma gasilcev in krajanov v Sv. Florijanu in pomoč pri nabavi dvižne platforme PGD Rogaška Slatina.

Predsednik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah se je najprej zahvalil vsem predstavnikom društev za vse opravljene naloge in sodelovanje z Gasilsko zvezo  v preteklem letu. Kot je povedal, je bilo lani dokaj intenzivno leto, še posebej v zvezi z intervencijami v mesecu juniju. Gasilci so tekom preteklega leta, dajali velik poudarek na usposabljanju, izpeljali so kar nekaj uspešnih tečajev in usposabljanj. Njihova volja in trud pa se kažeta tudi v tem, da ekipe žanjejo dobre rezultate, tako v zvezi, kot tudi zunaj nje. Kot je za konec še povedal predsednik, se bodo tudi v letošnjem letu držali enakih smernic dela kot lani.

Ob zaključku srečanja je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina, g. Ivan Povalej vse prisotne povabil na slavnostno obeležitev 140 obletnice društva, ki bo v mesecu juniju.

Pegaz