Obvestilo imetnikom obmejnih prepustnic s kmetijskimi vložki o prehajanju državne meje v času izvrševanja ukrepov proti širjenju okužbe s koronavirusom COVID-19

07. 04. 2020
Obvestilo imetnikom obmejnih prepustnic s kmetijskimi vložki o prehajanju državne meje v času izvrševanja ukrepov proti širjenju okužbe s koronavirusom COVID-19

Imetniki veljavnih obmejnih prepustnic s kmetijskimi vložki lahko tudi v času izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom COVID-19 dostopajo do svojih kmetijskih zemljišč na prehodnih mestih, ki so vpisana v kmetijski vložek. V kolikor se gibljejo znotraj območja, kjer se nahaja prehodno mesto, ne potrebujejo prepustnic pristojnih hrvaških organov.

 

Upravičenci, ki jim je potekla veljavnost dokumenta pred dnem 29.3.2020 naj pokličejo na UE Šmarje pri Jelšah, tel. 03 817 17 04 ali 03 817 17 02 in dogovorijo termin za vložitev vloge. Potrebovali boste tudi fotografijo za izdelavo dokumenta.