Vmesno poročilo Občinskega štaba civilne zaščite občine Rogaška Slatina, povzetek 5. seje z dne 8.4.2020

08. 04. 2020

V četrtem tednu samoizolacije s skupnimi močmi nadaljujemo s vsemi aktivnostmi za zajezitev širjenja epidemije in nudenjem pomoči občanom občine Rogaška Slatina, ki so se zaradi šibke socialne mreže znašli v stiskah. Člani štaba ocenjujejo, da je stanje epidemije solidno zajezeno in da je potrebno izvesti čim več aktivnosti za to, da se samoizolacija še uspešno nadaljuje.

Sprejeti ukrepi za samoizolacijo se na ravni občine še dosledno izvajajo, policija in javni uslužbenci medobčinskega inšpektorata jih dosledno nadzirajo in prispevajo k uvajanju reda.

Stanje testirane okuženosti v občini Rogaška Slatina na dan 7.4.2020 je 36 občanov. Čeprav to ne pomeni vrha epidemije, je stanje, po oceni štaba, zaenkrat še vedno stabilno.

Občinska uprava se po vseh komunikacijskih kanalih še nadalje trudi širiti zavest o nujni potrebi po samoizolaciji. Štab civilne zaščite ocenjuje, da je sodelovanje med občinsko upravo, štabom ter prostovoljci na dobri ravni.

Obveščanje javnosti še naprej poteka preko uradne spletne strani občine, jumbo plakatov in plakatov v centru. Številka za nudenje pomoči je sporočana tudi preko Štajerskega vala in ponavljana na spletni strani občine.

Upravnikom večstanovanjskih stavb je bilo izdano razkužilo za razkuževanje skupnih prostorov.

Za nujno varstvo otrok zaenkrat še ni bilo izraženih večjih potreb (1).

Javne storitve (preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, preskrba z energijo, pogrebna služba) potekajo nemoteno.

Namestnik poveljnika Občinskega štaba civilne zaščite vodi evidenco zaščitnih sredstev Občine Rogaška Slatina, kot tudi vseh sredstev, ki so bila zagotovljena preko skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti. Dodatna oprema (kirurške maske) je bila pridobljena iz tujine in ob pomoči prostovoljcev tudi delno  prepakirana v 4000 nenaslovljenih pošiljk za vsa gospodinjstva na sedežu občine.

Organizacija prostovoljnih dostav (zdravila, hrana) občanov v stiski poteka tekoče in organizirano, vsi registrirani  prostovoljci (41)  so podali izjave v skladu z varstvom osebnih podatkov.  

 

Znamo stopiti skupaj, stremimo k skupnemu cilju premagati epidemijo, pomagati ranljivim skupinam.

 

Nova olika – brez dotika!

 

 

Roman Kropec

Poveljnik štaba civilne zaščite