Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021

29. 10. 2020

Na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam

 

SKLEP

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 16. redni seji dne 28.10.2020 sprejel sklep o sprejemu predloga Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2021 v 1. obravnavi.

 

Predlog splošnega akta je v javni razpravi do dne 16.11.2020, dostopen je na spletni strani www.rogaska-slatina.si in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Zainteresirana javnost lahko do dne 16.11.2020 vpogleda v predlog proračuna ter poda pripombe in predloge, pisno ali na zapisnik.

 

 

mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                            ŽUPAN

 

Objava:

- spletna stran Občine Rogaška Slatina,

- oglasna deska Občine Rogaška Slatina,

- Rogaške novice dne 30.10.2020

 

 

Povezave:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegaz