Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina javno objavlja besedilo odloka o razpisu referenduma in odloka, o uveljavitvi katerega se bo odločalo na referendumu dne 13.12.2020

25. 11. 2020

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, na podlagi 34. in 56. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96, 43/96 - odl. US, 82/98 - Uradni list RS, št. 57/96, 59/01, 11/03 - odl. US, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 48/03 - odl. US, 83/04, 24/05 - odl. US, 139/06, 47/13 - UZ90,97,99, 6/18 - odl. US, 52/20) objavlja besedili Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 157/20 z dne 30.10.20201 ter akta, o uveljavitvi katerega se bo odločalo na referendumu (besedilo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9.7.2020.)2

 

Številka: 042-001/2020 - 85

Datum:   25.11.2020

Predsednica Občinske volilne komisije

Občine Rogaška Slatina

Klavdija Prah l.r.

 

Prilogi:

  1. Odlok o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 157/20)

 

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9.7.2020
Pegaz