Objava Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina glede možnosti glasovanja za naknadni referendum

27. 11. 2020

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina bo pisno obvestila vse volivce na območju Občine Rogaška Slatina o dnevu glasovanja za naknadni referendum (obvestilo volivcu) in o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik.

 

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko dne 13.12.2020 glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. Obrazec je objavljen tukaj, pošlje se na naslov Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, ali obcina@rogaska-slatina.si; volivci lahko tiskovino predhodno tudi naročijo na tel. 8181711.

 

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji na predpisanem obrazcu najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Na enak način lahko glasujejo tudi oskrbovanci v domovih za starejše.

 

Volivci, ki bodo na dan glasovanja, 13.12.2020  odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, na volišču za predčasno glasovanje izpolnijo izjavo o zadržanosti. Volišče za predčasno glasovanje bo vzpostavljeno na sedežu Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, v pritličju upravne stavbe, v torek, sredo in četrtek (8.12., 9.12. in 10.12.2020) med 7.00 in 19.00 uro.

 

Vsa volišča, vključno z voliščem za predčasno glasovanje, bodo pripravljena v skladu s priporočili in navodili NIJZ, MJU in DVK.