Možnost predčasnega glasovanja za naknadni referendum 2020

07. 12. 2020

Občinska   volilna  komisija  Občine Rogaška Slatina obvešča volivce, ki bodo na dan glasovanja za naknadni referendum 2020, dne 13.12.2020 odsotni, da lahko glasujejo tudi pred tem dnem; na volišču za predčasno glasovanje (šifra volišča 106901) izpolnijo pisno izjavo o zadržanosti.

 

Volišče za predčasno glasovanje bo vzpostavljeno na sedežu Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, v pritličju upravne stavbe, v torek, sredo in četrtek (8.12., 9.12. in 10.12.2020) med 7.00 in 19.00 uro in je dostopno invalidom. Za slepe in slabovidne osebe je predpripravljena šablona za glasovanje.

 

Volišče za predčasno glasovanje bo pripravljeno v skladu s priporočili in navodili NIJZ, MJU in DVK. 

 

Upravna enota Šmarje pri Jelšah bo zagotavljala dežurstvo v času predčasnega glasovanja in na dan izvedbe glasovanja, za volivce, ki niso vpisani v volilni imenik (niso prejeli obvestila Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina) in bodo lahko glasovali s potrdilom.