Vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij

26. 03. 2021

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17), 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in sklepa Sveta Savinjske regije iz 2. korespondenčne seje z dne 3.11.2020, je Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina dne 4.11.2020 objavila javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije Savinjske regije za obdobje 2021-2027.

 

MGRT je 16. 3. 2021 izdal odločbo o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij za Savinjsko razvojno regijo, in sicer za obdobje 2021-2027. Skladno s to odločbo je v evidenco regionalnih razvojnih agencij vpisana RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot nosilna institucija med ostalimi razvojnimi agencijami v regiji, je vpisan tudi javni zavod,  Razvojna agencija Sotla,  kot sodelujoča institucija.

 

Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja  razvojno pospeševalnih nalog je delovanje Savinjske regije namreč organizirano tako, da na ravni subregij Obsotelje in Kozjansko, Osrednje Celjsko, Dravinjsko, Spodnje Savinjsko in Savinjsko-Šaleško delujejo razvojne institucije.

 

Subregionalne razvojne institucije imajo različno statusno organiziranost, vse pa  samostojno in v sodelovanju z RASR, izvajajo subregionalne in regionalne razvojne naloge.